شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه

دفتر مرکزی : تهران٬ بزرگراه اشرفی اصفهانی،خیابان 22بهمن،خیابان نیک زارع،خیابان خانبابایی شرقی،پلاک 2
تلفن: 09-44892106(021)
فکس : 44892116 (021)
 
 
کارخانه شمارۀ (1) : کرج – کمالشهر – رضوانیه – فلکه دوم – خیابان سیزدهم شرقی –پلاک 7
تلفن :  3-34708001(026)
فکس :  34704998 (026)
 
کارخانه شمارۀ (2) : اتوبان کرج ، قزوین -  پل کردان – خیابان دکتر حسابی
تلفن :  22-44386118 (026)
فکس : 44386121 (026)
 
ارتباط با مشتری
44892106(021)