تعداد در 1بسته:1
وزن بسته :2000/500/ 180گرم
تعداد در کارتن: 30