شرکت تولیدی فرآورده های گوشتی پاک تلیسه

فرم درخواست همکاری
تاریخ
اطلاعات شخصی
1- نام و نام خانوادگی :
2- نام پدر :
3- جنسیت :
زن
مرد
4- تاریخ تولد :
5- شماره شناسنامه :
6- محل صدور و تولد :
7- وضعیت جسمانی :
8- دین :
9- وضعیت تأهل :
10- وضعیت نظام وظیفه :
نوع معافیت :
11- تعداد افراد تحت تکفل :
12- تعداد فرزندان :
13- سوابق تحصیلی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک
نام مدرک و محل تاریخ شروع تاریخ خاتمه رشته تحصیلی معدل / رتبه
14- دوره های آموزش تخصصی یا کارآموزی
نام و محل تاریخ شروع تاریخ خاتمه رشته تحصیلی معدل / رتبه
15- آشنایی با زبان های خارجی
زبان اول
انگلیسی
زبان دوم
16- سوابق کاری تا این تاریخ
نام محل کار تلفن کار تاریخ شروع تاریخ خاتمه سمت علت خاتمه حقوق و مزایا
17- موفقیت های علمی تألیقات و تحقیقات خود را در زندگی کاری ذکر نمایید
نام محل کار تلفن کار شرح
18- توانایی خاص خود را که در آن بیشتر موفق هستید ذکر نمایید
19- مشخصات آشنایانی که در این شرکت اشتغال دارند را بنویسید
نام ونام خانوادگی شغل نشانی وتلفن تماس
20- مشخصات دو نفر از معرفین خود را ذکر نمایید
نام ونام خانوادگی شغل نشانی وتلفن تماس
21- زمینه همکاری مورد نظر شما
1-
2-
- لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید
22- آیا بابت تضمین کارخود حاضرید ضمانت بدهید ؟
23- آیا سیگار می کشید؟
24- آیا تا کنون محکومیت کیفری داشته اید؟
25- وجدان کاری را تعریف کنید .
وضعیت و نشانی مسکن
26-
( ودیعه )
ریال
اجاره ماهیانه
ریال
سایر موارد
27- آدرس محل سکونت :
تلفن :
تلفن همراه :
28- حقوق درخواستی
ریال
29- میزان حقوق قبلی
ریال
30- شغل درخواستی :
31- زمان آمادگی برای شروع کار :